Rapsikook

Rapsikook on rapsiseemnete soepressimise tulemusena saadav energia- ja proteiinisööt loomadele. Rapsikook on eelkõige veiste proteiinsööt, kuid seda saab edukalt kasutada koos teiste proteiinsöötadega ka lindude ja sigade söötmisel. Rapsikoogi omadused sõltuvad oluliselt pressimise tehnoloogiast, eeskätt pressimistemperatuurist. Eristada tuleks kuupressimist ja nn soepressimist.
Tänu madalamale seemne pressimise temperatuurile, võrrelduna kuumpressiga, jääb soepressimisel rapsikook õlisem (12-14%), mis tõstab rapsikoogi energeetilist väärtust. Võrreldes kuumpress koogiga on märkimisväärseks erinevuseks veel:

  • kõrgem proteiinisisaldus
  • madalam NDF (neutraalkiu e. kogu kiudaine hemitselluloos+tselluloos+ligniin) sisaldus
  • madalam ADF (happekiu e. praktiliselt seedumatu kiu tselluloos + ligniin) sisaldus
  • kõrgem Ca, P, mikroelementide ja vitamiinide sisaldus (kuumpressimisel väljub neid koogist enam ning laguneb kõrge temperatuuri toimel).

Tagasisidena klientidelt on selgunud, et soepressitud rapsikook maitseb loomadele paremini. Suurem õlisisaldus võib küll põhjustada pikemaajalisel säilitamisel kiiremat rapsikoogi riknemist (õli rääsumine), kuid see tekib päevakorda üksnes juhul, kui tekib vajadus kooki säilitada üle poole aasta. Paarikuine säilitus pole probleem ja riknemine säilitamisel pole aktuaalne.

Soepressi rapsikoogi parameetrid:

Proov        KA%     TP%     NDF%     ADF%   DDM%     Ca%      P%       Rasv %    ME Mj/kg
kuivaines 100       39,43   20,04     17,80     76,51       0,766    1,303   15,89       12,381
söödas     89,3      35,21   17,9       15,9        68,32       0,68      1,16     14,19       11,06

KA = kuivaine %
TP = toorproteiini %
NDF = neutraalkiu e. kogu kiudaine (hemitselluloos+tselluloos+ligniin) sisaldus
ADF = happekiu e. praktiliselt seedumatu kiu (tselluloos+ligniin) sisaldus
DDM = seeduva kuivaine sisaldus (=TDN)
ME = metaboliseeruv energia (Mj/kg = megajaul kilogrammi kohta)
Toorkiud (võimalik arvutada) = ADF * 0,8