Ettevõttest

OÜ BioOil on 2005. aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mille põhiliseks tegevusalaks asutamisel oli rapsiseemnest õli pressimine. Toodang (rapsiõli ja rapsikook) turustati põhiliselt Eestis loomasööda tarbeks.

2006. aastal alustas ettevõte biodiisel kütuse tootmist. Kütuse tootmise kõrvalsaadus glütserool müüdi soovijatele väljaspool ettevõtet.

Alates 2010. aastast töötleb ettevõte ise glütserooli ja realiseerib seda loomasöödana. Põhilised kliendid asuvad Eestis ja Eesti naaberriikides.

Tänasel päeval ostab ettevõte väljastpoolt lisaks nii erinevaid rapsiõli fraktsioone kui glütserooli ja töötleb neid nii loomasöödaks kui ka tehniliseks otstarbeks.

Lansseerimisel on ka glütserooli puhastamise tehnoloogia, mis võimaldab laiendada glütserooli müüki lisaks põllumajandussektorile ka nt farmaatsia tööstusele.