Glütserooli kasutamine söötmisel

Glütserooli võib manustada mitmel viisil võttes arvesse looma laktatsioonistaadiumi, ratsiooni koostist, koresööda kvaliteeti jne. Kui eesmärgiks on glütserooli kasutamine n.ö. ravimijoogina on selle parimaks manustamise viisiks spetsiaalse jooturi kasutamine, segades glütserooli eelnevalt veega.

Laktatsiooni vältel on sööda käitlemise seisukohalt optimaalseim viis lisada glütserool täisratsioonilise segasööda (TRSS) koostisse. Seeläbi asendab glütserool osa TRSS-is olevast teraviljadest.

Väliskirjanduses toodud uurimused väidavad, et glütserooli võib lüpsilehmadele sööta, asendades tärkliseallikaid, maksimaalselt 10-15% ratsiooni kuivainest. Eestis läbiviidud uurimuses söödeti kesklaktatsiooni lüpsilehmadele maksimaalselt 15% ratsiooni kuivainest, ilma negatiivse mõjuta söömusele ja piimatoodangule.

Lisaks TRSS-iga söötmiskorraldusega farmidele, saab glütserooli lisada lõaspidamisega lautades, valades seda silole või jõusöödale. Lehmade individuaalsel söötmisel on glütserooli võimalik spetsiaalse seadme abil sööta ka lüpsirobotist või selvekünadest (pihustades jõusöödale).

Vastava tehnoloogia olemasolul on glütserool sobiv komponent ka jõusöötade granuleerimisel, kuna see toimib n.ö. sideainena, glütserool aitab vähendada jõusööda tolmamist selle käitlemisel. Toorglütserooli söötmise alustamisel, tuleb selle koguseid tõsta kolme-nelja päeva jooksul, suurendades kogust maksimaalselt 0,5 kg kaupa, andes vatsa mikroorganismidele võimaluse ratsiooni muutustega kohaneda. Asendades toorglütserooliga ratsioonis leiduvaid teravilju oleks optimaalseks koguseks päevas 2 kg looma kohta.